ปี่สก็อต เอกลักษณ์ในความเป็นสกอตแลนด์

ปี่สก็อต

       ปี่สก็อต เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่า ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น นั่นคือ ลักษณ์ที่มีถุงอยู่ด้านล่างและสายท่อพร้อมปากสำหรับเป่า ที่ดูแปลกตา และการเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติของสกอตแลนด์ ที่จะเห็นได้จากขบวนของเหล่าทหารในประเทศ ที่มีการเดินสวนสนามในพิธีกรรมเนื่องในวาระสำคัญต่างๆ และวาระที่เกี่ยวข้องในทุกด้านของทหาร ที่ทุกคนในขบวน จะมีบทบาทร่วมบรรเลง เพลงจากเครื่องดนตรีชนิดนี้ พร้อมจังหว่ะการเดิน และท่วงท่าที่พร้อมเพรียงและสามัคคีกันเป็นอย่างดี

 ต้นกำเนิดที่มาของ ปี่สก็อต

     ต้นกำเนิดของ ปี่ Bagpipes ยังคงเป็นการสันนิษฐานที่หยิบยกหลักฐานข้อมูลจากการบันทึกการค้นพบซากโบราณวัตถุต่างๆ มาอ้างอิงแต่ข้อเท็จจริงที่ว่า เครื่องดนตรีชนิดนี้ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดเริ่มต้นมาจากสกอตแลนด์ บางมุมของนักโบราณคดีเชื่อว่า ต้นกำเนิดของ ปี่ Bagpipes คืออียิปต์ จากบันทึกการทำสงครามในสมัยแแห่งการล่าอาณานิคมของกษัตริย์โรมันที่ได้เริ่มการทำสงครามกับดินแดนแถบทวีปยุโรป มีบันทึกที่กล่าวถึงกษัตริย์โรมัน ที่มีวัฒนธรรมทางการทหาร นั่นคือก่อนการนำทัพทหารออกสู้รบทุกครั้ง จะมีการบรรเลงเพลงจากเครื่องดนตรีแบบการเป่า ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ปี่ Bagpipesในปัจจุบัน ถือเป็นธรรมเนียมที่นำเสียงบรรเลงจากเครื่องดนตรีชนิดนี้ มาปลุกใจกองทัพทหารให้คลายความ กลัว และให้ความรู้สึกถึงความฮึกเหิมเข้ามาแทนที่ ซึ่งหลังจากนั้น วิวัฒนาการของBagpipes. ก็แทรกซึมอย่างแพร่หลายในโซนทวีปยุโรป และได้กลายเป็นเครื่องดนตรี ที่มีบทบาท ความเชื่อมโยงและมีความเกี่ยวข้องกับการปกครองของชาติ รวมถึงทางการทหารอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สกอตแลนด์ ได้กลายเป็นอาณาจักรที่ผู้คนให้ความสนใจในเครื่องดนตรีชนิดนี้ จนได้นำมาเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับฝึกการการเดินขบวน ของทหารสกอตแลนด์ และใช้เป็นเครื่องบรรเลงดุริยางค์ ในพิธีระดับชาติ ใช้บรรเลงในพิธีศพของทหารที่เสียชีวิตในหน้าที่ โดยการเลือกเครื่องดนตรี Bagpipesมาใช้ในพิธีที่กล่าวมานี้ ก็ด้วยมีนัยยะแอบแฝง จากลักษณะของเสียงที่บรรเลง และเปล่งออกมาอย่างเอกลักษณ์เฉพาะตัว นั่นก็คือ มีเสียงดังกังวาน แทรกด้วยเสียงที่ทุ้ม และเสียงสูงแหลมที่ผสมผสานเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อได้ฟังจะให้อารมณ์ในด้านการปลุกใจ แน่วแน่  ฮึกเหิมและแข็งแกร่งที่แทรกมาในทำนองเพลงจากเครื่องเป่าชนิดนี้

บทบาทของ ปี่ Bagpipes ในเมืองไทย

   รู้หรือไม่ว่าเราก็มีการนำเครื่องเป่าดนตรีสากลอย่างBagpipes มา ให้ในประเทศไทยมาแล้วโดยความเป็นมาเมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็น ที่ทราบกันดีว่าพระองค์ท่านได้ทรง มีบทบาทในด้านการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือป่าโดยได้มีแนวคิดและเครื่องสากล จากสกอตแลนด์ชนิดนี้มาเป็น วงดุริยางด์ ที่ใช้เสียงจากการเป่ามาเป็นเสียงควบคุมในการตั้งขบวนเดินสวนสนามและกิจกรรม ซ้อมในโรงเรียนวชิราวุธราชวิทยาลัย

ลักษณะการเล่นของ ปี่สก็อต

            ทฤษฎีและกลไก ของการเป่าเครื่องดนตรี ปี่Bagpipes มีหลักการที่ทำให้ วันที่ออกมา มีระยะเวลา ของการเปล่งเสียงที่นานจนน่าประหลาด แต่ที่จริงแล้ว เครื่องดนตรีชนิดนี้ จะมีลักษณะ เป็นถุง ด้านล่าง ซึ่งเรียกว่า หน้าที่รัก ของถุงลม คือการเก็บนมไว้ภายใน จากการเป่า ลมผ่านท่อโดน ทำให้เสียงที่ออกมาจาก มีการเสียงเต็มโน๊ตตลอดเวลา ไม่มีแผ่วหรือเสียงขาดหายในระยะเวลาที่นาน และในด้านการคุมคอนโทรลเสียง จะมาจากสาย(Drone ) ที่ต่อผ่านถุงลม(Bagpipes)  ซึ่งโดยหลักการทั่วไป จะมีทั้งหมด 3 เส้น ใน 1 เส้นจะให้เสียงแบบเสียงเบส และอีก 2 เส้นจะเป็นท่อสำหรับโทรลเสียงในแบบ Trainer ที่มีลักษณะเสียงในระดับเสียงที่ดังก้องกังวาน และแทรก เสียงแหลม สูงอยู่ด้วย  

สรุปท้ายบท

      จะเห็นได้ว่า ปี่สก็อต นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของสกอตแลนด์แล้วนั้นยังเป็นเครื่องเป่าโบราณที่มีอายุและต้นกำเนิดมาอย่างยาวนาน และด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของระบบทางการทหาร ที่มีการนำเครื่องดนตรีปลุกจิตวิญญาณชนิดนี้ มาใช้ในการฝึกกองทัพทหารในการเดินขบวน การฝึกที่สื่อให้เห็นถึงความแข็งแรง และความมีระเบียบ มีวินัย โดยการเดินขบวนไปด้วยและพร้อมกับเป่าเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นอีกมุมของสกอตแลนด์ ที่มีเพียงที่นี่เท่านั้น ที่มีเอกลักษณ์ ที่แทรกไปด้วยความสามัคคีแต่ความรักชาติแฝงอยู่ด้วยเช่นกัน

แหล่งที่มารูป

http:////www.pexels.com/th-th/

http://https://www.canva.com/

http://https://www.canva.com/join/

เครื่องดนตรี อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ตะโพน เครื่องบรมครูแห่งดุริยางคศิลป์ไทย

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.