ปี่สก็อต เอกลักษณ์ในความเป็นสกอตแลนด์

ปี่สก็อต

       ปี่สก็อต เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่า ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น นั่นคือ ลักษณ์ที่มีถุงอยู่ด้านล่างและสายท่อพร้อมปากสำหรับเป่า ที่ดูแปลกตา และการเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติของสกอตแลนด์ ที่จะเห็นได้จากขบวนของเหล่าทหารในประเทศ ที่มีการเดินสวนสนามในพิธีกรรมเนื่องในวาระสำคัญต่างๆ และวาระที่เกี่ยวข้องในทุกด้านของทหาร ที่ทุกคนในขบวน จะมีบทบาทร่วมบรรเลง เพลงจากเครื่องดนตรีชนิดนี้ พร้อมจังหว่ะการเดิน และท่วงท่าที่พร้อมเพรียงและสามัคคีกันเป็นอย่างดี  ต้นกำเนิดที่มาของ ปี่สก็อต      ต้นกำเนิดของ ปี่ Bagpipes ยังคงเป็นการสันนิษฐานที่หยิบยกหลักฐานข้อมูลจากการบันทึกการค้นพบซากโบราณวัตถุต่างๆ มาอ้างอิงแต่ข้อเท็จจริงที่ว่า เครื่องดนตรีชนิดนี้ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดเริ่มต้นมาจากสกอตแลนด์ บางมุมของนักโบราณคดีเชื่อว่า ต้นกำเนิดของ ปี่ Bagpipes คืออียิปต์ จากบันทึกการทำสงครามในสมัยแแห่งการล่าอาณานิคมของกษัตริย์โรมันที่ได้เริ่มการทำสงครามกับดินแดนแถบทวีปยุโรป มีบันทึกที่กล่าวถึงกษัตริย์โรมัน ที่มีวัฒนธรรมทางการทหาร นั่นคือก่อนการนำทัพทหารออกสู้รบทุกครั้ง จะมีการบรรเลงเพลงจากเครื่องดนตรีแบบการเป่า ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ปี่ Bagpipesในปัจจุบัน ถือเป็นธรรมเนียมที่นำเสียงบรรเลงจากเครื่องดนตรีชนิดนี้ มาปลุกใจกองทัพทหารให้คลายความ กลัว และให้ความรู้สึกถึงความฮึกเหิมเข้ามาแทนที่ ซึ่งหลังจากนั้น วิวัฒนาการของBagpipes. ก็แทรกซึมอย่างแพร่หลายในโซนทวีปยุโรป และได้กลายเป็นเครื่องดนตรี ที่มีบทบาท ความเชื่อมโยงและมีความเกี่ยวข้องกับการปกครองของชาติ รวมถึงทางการทหารอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สกอตแลนด์ ได้กลายเป็นอาณาจักรที่ผู้คนให้ความสนใจในเครื่องดนตรีชนิดนี้ จนได้นำมาเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับฝึกการการเดินขบวน ของทหารสกอตแลนด์ และใช้เป็นเครื่องบรรเลงดุริยางค์ ในพิธีระดับชาติ […]